Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

 

Het klinkt misschien wat naïef, maar met John Altman willen we graag de wereld een beetje beter achterlaten. Dat willen we doen voor de mensen, voor de natuur en de samenleving. We zijn nog klein, toch willen wij op onze eigen manier een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat doen we op zo duurzaam mogelijk, '100% good, not perfect' zou John Altman zeggen. 

Hoe we dat willen doen leggen we hieronder uit: 

       

 

  

Partnership met Max Havelaar 

Fairtrade is een keurmerk van Max Havelaar dat er naar streeft kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere prijs te bieden voor hun producten. De omstandigheden waaronder Fairtrade gecertificeerde producten verbouwd worden voldoen aan een aantal minimale criteria met betrekking tot sociale en milieu-technische omstandigheden.

Met de Fairtrade stichting Max Havelaar hebben we een partnership gesloten voor de popcorn. Daarvoor verlenen zij voor de producten die daar aan voldoen het Fairtrade keurmerk en is John Altman Fairtrade licentiehouder. Max Havelaar streeft er naar om kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere prijs te bieden voor hun producten.

Een certificering van Max Havelaar is een manier waarmee wij op onze manier een steentje bijdragen aan een maatschappelijk betere wereld. 

 

 

Partnership met de Regenboog Groep

Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn groter als je kunt profiteren van een sociaal netwerk. Gaat er iets mis in je leven (je verliest je baan, je gaat scheiden en je moet je huis uit), dan kun je terugvallen op je familie en vrienden. Het netwerk fungeert als vangnet in problematische tijden. Mensen zonder zo’n vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het risico neemt dan toe dat ze afglijden naar armoede, eenzaamheid en zelfs psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben ook recht op hulp. De Regenboog Groep is er voor die mensen in (sociale) armoede.

De Regenboog Groep en John altman hebben in het verleden vaker succesvol samengewerkt. Ook binnen het thema 'eenzaamheid' zullen we samen optrekken om de problematiek van eenzaamheid in Amsterdam meer bekendheid te geven. De missie van John Altman is om de wereld een beetje leuker achter te laten, en daarvoor willen we de liefde verspreiden.

Volg ons op Facebook om de acties te volgen!